Högskoleprovet våren 2008

Övningen är skapad 2008-04-06 av StenA. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • spritsa pressa ut, tunna ut, fylla på, blanda till, strö över
 • emalj glansaktigt ytskikt, hårdplast, silverbeläggning, pärlemorinfattning, dekorlackat trä
 • fascination intensivt intresse, uppskattning, överdirven nyfikenhet, skräckblandad känsla, engagemang
 • benägenhet tendens, önskan, ambition, möjlighet, övertygelse
 • expo utställning, reportage, överskott, utförsäljning, undersökning
 • inte ha något till övers för inte sätta värde på, inte begripa, inte ha råd med, inte kunna göra något åt, inte ha tid med
 • dager ljus, skärpa, dis, struktur, sikt
 • imaginär inbillad, obegriplig, ovärderlig, bildlig, överdriven
 • med bravur skickligt, med stolthet, hederligt, ståtligt, med glädje
 • killing unge av get, unge av ren, unge av gris, unge av räv, unge av får
 • gripa sig an ta itu med, bli berörd av, ta till sig, hålla fast vid, ta i försvar
 • famla treva, göra misstag, försvagas, bli förvirrad, tappa taget
 • ekvivalent likvärdig, osäker, överlägsen, allmängiltig, otydlig
 • frispråkig öppenhjärtig, vältalig, lättsam, trotsig, frågvis
 • hybris övermod, vrede, ångest, minnesförlust, falskhet
 • gå i svaromål bemöta, begära, bevisa, bejaka, besluta
 • projektera planera, rapportera, färdigställa, beordra, hyra
 • välbeställd som har god ekonomi, väntad, noga utredd, som har gott rykte, välutbildad
 • biotop livsmiljö, energikälla, naturreservat, näringsämne, blandform
 • ledmotiv tema, drivkraft, orsak, målsättning, ideal
 • spjälka sönderdela, stå emot, skjuta på, öppna upp, stoppa
 • pjosk överdriven omsorg, fånigt prat, inbillningssjuka, kärleksgnabb, pedantisk noggrannhet
 • joint venture gemensamt projekt, försäljningskampanj, allmän åsikt, politisk satsning, uppåtgående branch
 • epik berättarkonst, modern teater, kyrkomusik, dramatisk vändning, underliggande budskap
 • falsarium förfalskning, svårighet, avledning, sakförhållande, omständighet
 • substantiell påtaglig, hårfin, övernaturlig, känslig, krävande
 • konvalescens period av tillfrisknande, hänsynstagande, alternativ behandling, ökad känslighet, självbehärskning
 • pagod tempelbyggnad, musikinstrument, segelbåt, ämbetstitel, färgämne
 • hänförelse förtjusning, förväntan, frestelse, beröm, förundran
 • kampera ihop bo tillsammans, stötta varandra, komma överens, dela minnen, samlas kring
 • påstötning påminnelse, påverkan, påslag, påhälsning, påfrestning
 • eternit byggmaterial, luftförorening, ädelsten, växtlager, stenformation
 • trolös svekfull, besviken, försiktig, misstänksam, förvirrad
 • flagrant uppenbar, farlig, krånglig, dold, utsökt
 • botanisera plocka och välja, vandra planlöst, förädla, sitta och fundera, beskriva
 • utmönstra gallra ut, beskriva, fundera ut, överdriva, utveckla
 • reaktionär bakåtsträvande, motsägelsefull, bestämd, jordnära, tålig
 • osökt naturligt, tydligt, dolt, riktigt, avsiktligt
 • gå i kvav gå under, möta hinder, hemlighålla, bli bitter, motarbeta
 • servitut inskränkning i fastighetsägares bestämmanderätt över egen mark, undersökande av fördrag mellan stater, dom eller beslut som kan utgöra norm för liknande fall, regler för tjänstetillsättning inom statliga verk, uppdelning av egendom i samband med arvsskifte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-varen-2008.44448.html

Dela