Högskoleprovet hösten 2010

Övningen är skapad 2010-11-10 av StenA. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kvalmig varm och fuktig, torr och dammig, mörk och dyster, trög och seg, grå och smutsig
 • bifalla godkänna, övertala, avtacka, berömma, rösta ned
 • skenbar som inte är vad det tycks vara, som inte går att föreställa sig, som inte går att missa, svår att beskriva
 • kulvert underjordisk tunnel, gatunät, inhägnat område, militärt förråd, rörpostsystem
 • ortodox renlärig, gammalmodig, bildad, fullkomlig, inskränkt
 • anspela på syfta på, lita på, ta efter, utgå ifrån, flirta med
 • stuva packa, spara, rensa, slå in, sortera
 • kliché banalt uttryck, insmickrande beröm, kvickt svar, ironisk humor, liknelse
 • feodalism hierarkiskt samhällssystem, kollektivt ägande, uppodling av mark, orättvis bestraffning, medeltida trosuppfattning
 • visualisera åskådliggöra, iakta, undersöka, vägleda, skymta
 • motorisk som avser rörelse, självgående, effektiv, som avser kraft, målmedveten
 • så split skapa oenighet, odla ett intresse, dela på, skälla ut, släta över
 • attribut tillbehör, möjlighet, intryck, innehåll, hyllning
 • tillskansa sig lägga beslag på, ta sig samman, göra sig till, försvara sig, stänga in sig
 • hemoglobin färgämne i blodet, hormon i blodet, blodersättning, blodtrycksmedicin, blodsocker
 • meänkieli minoritetsspråk, sångstil, jaktform, folkdans, naturskyddsområde
 • ömsom växelvis, inbördes, gemensam, såväl som, genomgående
 • klematis klängväxt, vändpunkt, hälsokostpreparat, infektionssjukdom, uppenbarelse
 • stenografi snabbskrift, radiomeddelande, mineralförteckning, bullermätning, åldersbestämning
 • häda skymfa, reta, skada, straffa, lura
 • oförblommerat rakt på sak, inställsamt, oanständigt, med viss tvekan, oskickligt
 • plausibel trolig, viktig, skonsam, smidig, rättvis
 • artrit ledinflammation, ädelsten, kurvdiagram, kyrkorum, molnformation
 • hävda sig klara sig bra, bestämma sig, finna sig till rätta, hämta krafter, vara stolt
 • ode hyllningsdikt, versmått, samlingsvolym, saga, skådespel
 • otillbörligt olämpligt, oväntat, overkligt, osäkert, oåtkomligt
 • copywriter reklamskribent, talskrivare, översättare, medförfattare, domstolssekreterare
 • vantrogen skeptisk, oförnuftig, obeslutsam, oförskämd, besvärlig
 • bräm kant, öppning, lutning, topp, lucka
 • rojalistisk kungatrogen, av hög börd, högfärdig, konservativ, förnäm
 • värdeladdning känslomässig betydelse, utmanande handling, dramatisk vändning, farlig situation, uppskattad handling
 • empirisk erfarenhetsbaserad, sammanfattande, långtidsverkande, förutsättningslös, betydelsefull
 • kontrahent part i avtal, stor landmassa, oavbrutet sammanhang, bidragslämnare, truppavdelning
 • inpass replik, kallelse, löfte, önskemål, förslag
 • komma på obestånd få dålig ekonomi, hamna utanför, förlora sin ställning, bli vräkt, bli ovän med någon
 • antropologi läran om människan, läran om spindeldjur, läran om samspelet i naturen, läran om bergarter, läran om åldrandet
 • potentat pamp, domare, sponsor, politiker, svindlare
 • varsebli uppfatta med sinnena, förhålla sig avvaktande, bli förvirrad, få en föraning, bilda sig en åsikt
 • disputation försvar av en avhandling, orättvis behandling, noggrann förteckning, fördelning av uppgifter, brist på överensstämmelse
 • självutplåning det att undertrycka sina egna behov, det att lämna ut sig själv, det att känna sig övergiven, det att ta på sig skulden, det att tycka synd om sig själv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-hosten-2010.550040.html

Dela