Högskoleprovet hösten 2009

Övningen är skapad 2010-01-31 av StenA. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eskalera öka, följa, påbörja, avstanna, sänka
 • zenit höjdpunkt, huvudinnehåll, målsättning, upptäckt, avrundning
 • sampla ta stickprov, redovisa data, uppskatta värden, tolka resultat, göra antaganden
 • sakristia sidorum i kyrka, körläktare, skåp för kyrkosilver, predikstol, gravkapell
 • olägenhet besvär, oro, misstag, omöjlighet, motvilja
 • nedrig elak, löjlig, argsint, påträngande, skvallrig
 • vanmäktig maktlös, orättvis, egenkär, ogenomtänkt, överlägsen
 • generera ge upphov till, fånga upp, höja värdet på, försöka sig på, oroa sig för
 • stas blodstockning, övervikt, synrubbning, hjärtklappning, njursvikt
 • farsi språk, religion, krydda, ädelsten, blomma
 • rapsodi musikaliskt verk i fri form, rytmiskt framförande av diktverk, kort instrumentalt solostycke, humoristisk förvrängning av text, underhållande teaterstycke
 • burdus framfusig, uppstudsig, upprörd, högljudd, besvärlig
 • diktera bestämma, behandla, undersöka, döma, begränsa
 • prolog inledning, beskrivning, sammanfattning, slutord, tillbakablick
 • åsamka orsaka, påtvinga, anklaga, försumma, påkalla
 • fålla sy en kant, sprätta upp, klä in, dölja en söm, sy för hand
 • gnejs bergart, hög kulle, varm källa, jordlager, smågrus
 • kontaminerad förorenad, befruktad, förbjuden, oavbruten, undersökt
 • kondens imma, avkylning, förtätning, skum, gasbildning
 • entreprenör initiativrik företagare, beställare, ekonomiansvarig, tillfälligt anstäld, rådgivare
 • valhänt fumlig, generös, händig, snabb, slarvig
 • dispenser behållare, dragplåster, provexemplar, utbyggnad, omslag
 • underhand inofficiellt, hjälpsamt, olagligt, plötsligt, ödmjukt
 • espadrill sandal, rytminstrument, amulett, håruppsättning, sångteknik
 • friska upp göra aktuell, muntra upp, förstärka, inspirera, snygga till
 • tillfyllest tillräckligt, generöst, nätt och jämnt, rimligt, måttligt
 • sisu uthållighet och kampvilja, lust och intresse, glädje och livfullhet, trohet och lojalitet, humor och värme
 • karens väntetid, uppsägning, strafflängd, inskolning, isolering
 • skrodera skryta, ogilla, skrämma, föra oväsen, berömma
 • halsstarrig envis, berusad, egoistisk, sjuklig, komisk
 • letargi håglöshet, överflöd, slump, visdom, klagomål
 • gå på i ullstrumporna inte låta sig hejdas, handla i god tro, göra bort sig, vara omodern, smita undan ansvar
 • kvantifiera ange i siffror, jämföra data, utvärdera, minska, välja ut fakta
 • pålaga skattebörda, överskott, böter, löneökning, förlust
 • oförställd uppriktig, orimlig, självständig, ovetande, oskyldig
 • scripta inspelningsassistent, domstolssekreterare, arkivarie, reklamskribent, journalist
 • förekomma hinna före, gå förlorad, anvisa, förvarna, känna på sig
 • undfallande eftergiven, omoralisk, rädd, diskret, opålitlig
 • diskrepans skillnad, oförskämdhet, osäkerhet, missljud, försämring
 • infrastruktur ekonomiskt bassystem som är grunden för att ett land ska fungera, mönster för demokratiskt satsskick, princip för rättvis fördelning av resurser, konkurensneutralitet inom en sektor i näringslivet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-hosten-2009.344616.html

Dela