Högskoleprovet hösten 2008

Övningen är skapad 2010-04-18 av StenA. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stuteri hästgård, trädgårdsskola, kursgård, skinnfabrik, lastningsplats
 • abdikera avsäga sig tronen, avlägga klosterlöfte, bryta en överenskommelse, avslå en begäran
 • intensitet ihållande styrka, stark smärta, spontan känsla, plötslig ökning, tydlig påverkan
 • komparativ jämförande, heltäckande, samstämmig, anpassningsbar, kortfattad
 • hisnande svindlande, förtjusande, äventyrlig, livsfarlig, himmelsvid
 • replikera svara, förklara, anförtro, försäkra, avbryta
 • aloe liljeväxt, luktsalt, palmvin, förkylningspreparat, parfym
 • intravenöst in i blodådern, under nedsövning, in i muskeln, via stålning, i flytande form
 • smältdegel plats där olikheter förenas, utopp för återhållen vrede, industriområde, kreativ miljö, överbefolkat område
 • datortomografi skiktröntgen, ultraljudsundersökning, strålbehandling, cellgiftsbehandling, blodanalys
 • infantil barnslig, enorm, glömsk, inåtvänd, overklig
 • korrespondera överensstämma, motverka, förbättra, ersätta, sammanblanda
 • blottställd utfattig, fristående, vilseledd, avvisad, uppsagd
 • dissonans missljud, sänkning, otakt, spåkljud, höjning
 • esperanto konstgjort språk, teckenspråk, utdött språk, inhemskt språk, kyrkospråk
 • inbegripa omfatta, förstå, tillägga, instudera, samordna
 • som förgjort helt omöjligt, avklarat, onödigt, enligt planerna, orättvist
 • polityr yttre förfining, rutinkontroll, hårt mineral, sträng uppfostran, skämtteckning
 • frist uppskov, tillflyktsort, ledighet, sinnesro, befrielse
 • bära hundhuvudet få skulden, göra sig till, gå i spetsen, skämma ut sig, bli förlöjligad
 • public service medier i allmänhetens tjänst, samhällsinformation, kollektivtrafik, offentligt finansierade tjänster, offentlighetsprincipen
 • cirrus molntyp, kätterväxt, leversjukdom, stjärnformation, dryckesbägare
 • anbelanga angå, anse, bevara, uppfatta, avstå
 • uppdämt tillbakahållet, långvarigt, påfrestande, förlösande, förhöjt
 • kvotera fördela i andelar, räkna ut, ta del av vinst, ge större utrymme, kräva åtgärd
 • kanvas styvt tyg, växtfiber, tunt hölje, sittmöbel, regnplagg
 • det går på ett ut det spelar ingen roll, det finns inget val, det går som förväntat, det ordnar sig, det tar aldrig slut
 • internalisera införliva, ingripa, omvärdera, inskränka, övervinna
 • malör missöde, gräl, plåga, försummelse, förlust
 • pärlspont profilerad bräda, dekorativ bård, isoleringsmaterial, foderlist runt fönster, underlag för taktegel
 • materialisera förkropsliga, förtäta, förstöra, förädla, förvränga
 • magenta färgämne, blommande växt, fartyg, bergart, juvelsmycke
 • bister sträng, trist, missnöjd, misstänksam, ledsen
 • adekvat lämplig, missvisande, noggrann, krävande, övergående
 • arkaism ålderdomligt uttryck, försvenskat uttryck, bildligt uttryck, målande uttryck, överflödigt uttryck
 • stigmatisera utpeka som avvikande, skänka liv åt, ogiltigförklara, utse till favorit, stanna upp
 • patriarkat manssamhälle, styrande råd, prästmöte, nationalstat, egendomsgemenskap
 • oktav tonintervall, tonklang, tonart, tonstyrka, tonbild
 • emfatiskt eftertryckligt, framstående, erfarenhetsmässigt, frigjort, berömmande
 • misstroendevotum riksdagsomröstning om förtroende för regeringen, formell begäran om att få lämna en offentlig anstälning, anmälan om ministerstyre, intern kritik om ofentligt anställd, misstanke om dolda löneförmåner inom offentliga arbeten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-hosten-2008.94317.html

Dela