hjärnan - instuderingsfrågor

Övningen är skapad 2020-11-16 av zuzannagnap. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Varför går en stor del av blodet till hjärnan? för att hjärnan behöver näring/syre
  • Vad tar storhjärnan hand om? lagrar minnen och tankar, personlighet, känslor, sinnen, rörelse
  • Vilken del av hjärnan kontrollerar snabba och rytmiska rörelser? lillhjärnan
  • Vilken del av hjärnan sköter funktioner som tex törst, hunger och andning? hjärnstammen
  • Vad heter hjärnans yttersta del? hjärnbarken/cortex
  • Vilka uppgifter har hjärnhinnorna och den vätska som finns mellan dem? dämpa stötar och skydda hjärnan
  • Varför kan man bli blind om man skadar bakhuvudet? för att syncentret sitter där
  • Vad är den högra hjärnhalvan bra på? konstnärlig och musikalisk
  • Vad är den vänstra hjärnhalvan bra på? logisk, språklig, matematisk, märker detaljer men ej helhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hjarnan-instuderingsfragor.10133030.html

Dela

Annonser