Hjärnan i centrum

Övningen är skapad 2022-03-13 av Felix_Eliaeson. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hjärnans plasticitet Innebär att hjärnan kan förändra sig
 • Storhjärnan Största delen och har de mest utvecklade uppgifterna
 • Hjärnbalken Förbinder de två hjärnhalvorna
 • Hjärnstammen Reglerar andning
 • Lillhjärnan Sköter balans och koordination
 • Hjärnbarken Styr talet och andra medvetna rörelser
 • Nackloben Samlar och bearbetar synintryck
 • Tinningloben Hanterar hörselintryck
 • Hippocampus Styr inlärning, minne och orientering
 • Hjässloben Gör sinnesintryck begripliga
 • Pannloben Avgörande för personlighet, omdöme, koncentrationsförmåga och arbetsminne
 • Limbiska systemet Påverkar känsloupplevelser och stämningsläget
 • Hypotalamus Styr hunger, törst och sexualitet
 • Synaps Där impulser överförs mellan nervceller
 • Signalsubstans Kemiska budbärare för synapsöverföring
 • GABA Hämmande effekt på nervceller, gör att vi slappnar av
 • Acetylkolin Har betydelse för uppmärksamhet, minne och inlärning
 • Dopamin Har samband med beroendeproblem
 • Serotonin Folk med depression har ofta låga nivåer av serotonin
 • Noradrenalin Förstadium till adrenalin
 • Adrenalin Påverkar uppmärksamhet
 • Endorfin Påverkar hjärnans belöningssystem och är kroppens eget smärtstillande
 • Oxytocin Lindrar smärta och minskar stress

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hjarnan-i-centrum.10884303.html

Dela