Historia Vasatiden

Övningen är skapad 2019-04-23 av Frjo014. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • biskop chef över andra präster
 • härska att bestämma över
 • kättare en person som bryter mot kyrkans regler
 • flotta en samling skepp
 • borg gammal fästning med ibland höga murar
 • avsätta avskeda
 • kröning högtidlig akt där regenten tilldelas sin makt offentligt
 • myt fantasi eller overklig berättelse som återges som sanning
 • reformation förändring av kyrkan
 • adel samhällsgrupp med många ärftliga fördelar.
 • erövra ta makten över ett område i krig
 • hertig en titel som brukade ges till kungens bröder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/historia-vasatiden.8979118.html

Dela