Fuelhkie jïh buarastehtedh

Övningen är skapad 2019-12-25 av Gahrke. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • buaregh hej (handhälsning)
 • buerie aerede god morgon
 • buerie biejjie god dag
 • buerie iehkede god kväll
 • gaavnedibie vi ses
 • manne leam jag är
 • nomme namn
 • fuelhkie familj
 • baernie pojk
 • nïejte flicka
 • gaejhtoe tack
 • bures hej
 • govloen vi hörs
 • buerie jïjje god natt
 • ålma man
 • nyjsenaejja kvinna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fuelhkie-jih-buarastehtedh.9057551.html

Dela