Heargevuodjimat

Övningen är skapad 2023-03-20 av LindaMarakatt. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • heargi kör ren
 • heargevuodjimat renkapplöpning
 • nuoramus yngst
 • vuoddji den som kör
 • vuosehit att visa
 • čájehit att visa
 • muzetčuoivvat ganska mörk, gulgrå ren
 • njoarostit kasta lasso
 • idja natt
 • niegadit att drömma
 • fáhkka plötsligt
 • dieđihit att meddela
 • dápmat tämja
 • vuoitit att vinna
 • jurddašit att fundera
 • beassat johtui att komma igång
 • savkalit att viska
 • beallji öra
 • oaivi huvud
 • ipmirdit att förstå
 • áddet att förstå
 • geahčči åskådare
 • lagabui närmare
 • bávkkihit att smälla
 • ruohtahit få något att springa
 • moai duinna jag tillsammans med dig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/heargevuodjimat.11472148.html

Dela