healsoevoete

Övningen är skapad 2020-09-09 av Faepmie1. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • healsoe hälsa
 • Guktie datnine? Hur är det med dig?
 • Mij dov faatoes? Vad är det som är fel?
 • Mannine hijven. Det är bra med mig.
 • Mannine nåake. Det är dåligt med mig.
 • Manne nahkeren. Jag är trött.
 • Manne säjloes. Jag är sliten.
 • Manne sovhtine. Jag är sjuk.
 • Mov lea vaejlie. Jag har feber.
 • Manne bårrestovveminie. Jag är hungrig.
 • Manne gojhkelovveminie. Jag är törstig.
 • Mov tjåejjie baektjede. Min mage gör ont.
 • Mov åejjie saejriedieh. Jag har ont i huvudet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/healsoevoete.9927179.html

Dela