Hassu uni, Poks 4

Övningen är skapad 2018-11-09 av asajungara. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sitta istua, istun, istui, en istunut
 • dröm uni, unen, unta
 • feber kuume. kuumeen, kuumetta
 • skrämmande pelottava, pelottavan, pelottavaa
 • med vilken jolla
 • hamna joutua, joudun, joutui, en joutunut
 • hiss hissi, hissin, hissiä
 • mitt i keskellä, keskelle
 • vastaan mot
 • Polen Puola, Puolan, Puolaa
 • domare tuomari, tuomarin, tuomaria
 • märka huomata, huomaan, huomasi, en huomannut
 • publik yleisö, yleisön, yleisöä
 • hurra hurrata, hurraan, hurrasi, hurrannut
 • i det samma samassa
 • spelare pelaaja, pelaajan, pelaajaa
 • konstnär taiteilija, taiteilijan, taitejlijaa
 • under alla
 • under mig allani
 • vanlig tavallinen, tavallisen, tavallista
 • hungrig nälkäinen, nälkäisen, nälkäistä
 • hållas, stanna pysyä, pysyn, pysyi, en pysynyt
 • uppvisning näytös, näytöksen, näytöstä
 • förundra sig ihmetellä, ihmettelen, ihmetteli, en ihmetellyt
 • fin, häftig upea, upean, upeaa
 • kullerbytta kuperikeikka, kuperikeikan, kuperikeikkaa
 • scen lava, lavan, lavaa
 • sluta lopettaa, lopetan, lopetti, lopettanut
 • Han drömde. Hän näki unta.
 • det var fråga om kyseessä oli

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hassu-uni-poks-4.8653086.html

Dela