Harjoittele verbejä

Övningen är skapad 2015-02-25 av kipsteri. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • asua bo, bor, bodde, har bott
 • olla vara, är, var, har varit
 • muuttaa flytta, flyttar, flyttade, har flyttat
 • työskennellä jobba, jobbar, jobbade, har jobbat
 • matkustaa resa, reser, reste, har rest
 • omistaa ha, har, hade, har haft
 • mennä jonnekin esim. lentokoneella åka, åker, åkte, har åkt
 • tavata träffa, träffar, träffade, har träffat
 • ostaa köpa, köper, köpte, har köpt
 • valmistua bli, blir, blev, har blivit färdig
 • aloittaa börja, börjar, började, har börjat
 • ajaa köra, kör, körde, har kört
 • mennä kävellen , går, gick, gått
 • syödä äta, äter, åt, har ätit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/harjoittele-verbeja.4330448.html

Dela