Happy 9 s 28 w 35-36

Övningen är skapad 2019-09-18 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • medel average
 • väcka uppmärksamhet attract attention
 • förkläde apron
 • ande spirit
 • peka point
 • rena purify
 • torka wipe
 • skölja rinse
 • hotfull threatening
 • kroppsställning posture
 • mindre less
 • slå med knytnäve punch
 • peta poke
 • ta tag i grab
 • motståndare opponent
 • kväva choke
 • tillåtet allowed
 • jätte giant
 • speciellt particularly
 • högst, störst supreme

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/happy-9-s-28-w-35-36.9147185.html

Dela