Hälsopedagogik, kapitel 1 Hälsa

Övningen är skapad 2019-05-20 av LindaStudion. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Välbefinnande Att må bra, att ha hälsan, trivsel, komfort, nöjd
  • Livskvalitet Välmående, hälsa, välbefinnande, värde som ej kan mätas i pengar
  • Levnadsnivå Levnadsstandard, sammanfattning av livsvärden och materiell standard
  • Levnadsvanor Sätt att leva
  • Socioekonomiska förhållanden Utbildningsnivå, inkomst och yrke som påverkar hur vi lever
  • Livsstil Levnadssätt, ett sätt att leva
  • Kulturell hälsa När kultur kan främja hälsan
  • Fysisk, psykisk, social och andlig hälsa Ett tillstånd av helt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Inte bara frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning
  • Vitala mål Livskraftiga, viktiga mål att nå med sin hälsa
  • Traumatisk händelse Chockerande och väldigt smärtsam händelse som skapar både fysiska och psykiska reaktioner.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/halsopedagogik-kapitel-1-halsa.9086314.html

Dela