Hæ hæ 6 kafli. Meira um sagnord

Övningen är skapad 2019-04-20 av kelfwing. Antal frågor: 185.
Välj frågor (185)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ganga
 • að minsta kosti åtminstone
 • frá því från det
 • þangað til tills, tills dess
 • unglingur ungdom (person)
 • unglingar ungdomar (personer)
 • halda áfram fortsätta
 • sumir somliga (mask.)
 • sumar somliga (femin.)
 • sum somliga (neutr.)
 • hætta sluta
 • fljótur snabb, fort (mask.sing)
 • fljót snabb, fort (fem.sing)
 • fljótt snabb, fort (neutr.sing)
 • geta kunna
 • fara börja
 • vinna arbeta
 • grunnskóli grundskola
 • (áður) fyrr, fyrst (tidigt) förr, först: förr i tiden (tre ord)
 • sumarfrí sommarlov
 • sinn sin (mask.sing)
 • sín sin (fem.sing)
 • sitt sin (neutr.sing)
 • sveit landsbygd
 • vera í sveit vistas på landsbygden
 • senda skicka, sända
 • enda sluta
 • fyrir en förrän
 • ekki lengur inte längre
 • skóli skola
 • skólar skolor
 • framhaldsskólakrakki gymnasieungdom
 • hittast träffas
 • hvád segirðu? hur är läget, hur är det?
 • sjást ses, synas
 • yfirleitt i vanliga fall, som regel
 • reyna försöka
 • skrifstofa kontor
 • erfiður svår, svårt (mask.sing)
 • erfið svår (fem sing)
 • erfitt svår (neutr.sing)
 • vel bra
 • hótel bra
 • borga betala
 • þéna tjäna
 • passa passa, sköta
 • einhver någon (mask.sing)
 • einhver någon (fem.sing)
 • eitthvað någon, något (neutr.sing)
 • blessaður hej (eg.välsingad, -at) (mask.sing
 • blessuð hej (eg.välsignad) (fem.sing)
 • blessað hej (eg.välsingad, -at) (neutr.sing)
 • vera hættur ha slutat
 • fá (fæ) få (får)
 • helgi helg
 • um helgar på helgerna
 • stundum ibland
 • á hverjum degi varje dag
 • hver varje (mask.sing)
 • hver varje (fem.sing)
 • hver varje (neutr.sing)
 • opið öppet
 • afgreiða expediera
 • gerðirðu gör du
 • mögulegt möjligt (mask.sing)
 • mögulegur möjligt (fem singular)
 • mögulegt möjlig (neutr.sing)
 • vara vara
 • setja sätta
 • verð pris
 • verðmiði prislapp
 • kassi kassa, låda
 • kassar kassor, lådor
 • vera á kassanum sitta i kassan
 • iþrótt sport
 • iþróttir sporter
 • iþróttadeild sportavdelning
 • adeild avdelning
 • skemmitlegt rolig (mask.sing)
 • skemmtilegur rolig (fem.sing)
 • skemmtileg rolig (neutr.sing)
 • gegnum genom
 • spara spara
 • halda tro
 • ekki neitt inte något, inget
 • ríkur rik (mask.sing)
 • rík rik (fem.sing)
 • ríkt rik (neutr.sing)
 • á (här:) av
 • ferðalag resa
 • föt kläder
 • kaup lön
 • vonandi förhoppningsvis, hoppas att...
 • nógu tillräckligt
 • svoleiðis sådant, sånt där
 • mikið ferlega... (ung: ) vansinnigt vad det ... (talspråk, vardagligt)
 • lifa leva
 • bær stad eller by, även bondgård
 • vera í bænum vara i stan
 • eiga eftir ha kvar
 • allavega i alla fall
 • eftir kvar
 • sjá se
 • mynd bild, talva, film
 • sýna visa
 • sem verið er að sýna som man håller på att visa, som visas
 • núna nu
 • skulu (skulum) skola (skall)
 • skreppa , sticka (dit) ett litet tag, sticka
 • bío bio
 • því miður tyvärr
 • blankur pank (mask.sing)
 • blönk pank (fem.sing)
 • blankt pank (neutr.sing)
 • í bili just nu, för tillfället
 • lána låna
 • ómöguelget omöjligt
 • ef om
 • kannski kanske
 • samt ändå
 • austur öst
 • vestur väst (väderstrecket)
 • norður norr
 • suður söder
 • Blindur er bóklaus maður. Blind är en boklös man.
 • Hún er átta. Hon är åtta.
 • Hún er tíu mínútur yfir átta. Hon är tio minuter över åtta.
 • Hún er tíu minúter genging í níu. Hon är tio minuter i nio.
 • Hún er korter yfir átta. Hon är kvart över åtta.
 • Hún er korter gengin í níu. Hon är kvart i nio.
 • Hún er hálf níu. Hon är halv nio.
 • Hún ér tíu mínutur yfir hálf ní. Hon är tio minuter över halv nio.
 • Hana vantar tuttugu mínutur í nio. Hon är tjugo minuter i nío.
 • Hana vantar fimm mínutur í níu. Hon är fem minuter i nio.
 • Hun er x mínútir yfir y. Hon är x minuter över y.
 • Hana vantar x mínutur í y. Hon är x minuter i y.
 • Hún er rúmlega átta. Hon är drygt åtta.
 • Hún ér farin að ganga níu. Hon börjar bli nio.
 • Hún er verða níu. Hon har blivit nio, hon är nio.
 • Snémma á morgnana. Tidigt på morgonen.
 • seint á kvöldin sent på kvällen
 • það er orðið framorðið det har blivit sent, klockan är mycket.
 • gott bra, adjektiv
 • vel bra, adverb
 • ég fæ jag får
 • þú færð du får
 • hún fær hon får
 • við fáum vi får
 • þið fáið ni får
 • þaer fá de (mask.pl) får
 • ég sé jag ser
 • þú serð du ser
 • hún sér hon ser
 • við sjáum vi ses
 • þið sjáið ni ses
 • þær sjá de (mask.pl) ser
 • ég fæ að halda áfram jag får fortsätta
 • vera að hålla på
 • hann er að fara han skall precis gå
 • hún er að sofna hon håller precis på att soman.
 • hann var að deyja han har precis dött
 • hann fer að fara hann skall snart gå
 • hún fer að sofna hon somnar snart
 • þær fara að koma de kommer snart
 • Èg skal (ung.) jag åttar mig (att göra något, "du behöver inte (göra ngto) jag lovar (att göra det)
 • Þú skalt du skall...
 • Þið skulið.. Ni skall...
 • Vid skulum Vi åtar oss, "låt oss ...".
 • geta kunna = ha möjliget att, att kunna (om förmåga, möjligeth, kapacitet och tillstånd)
 • kunna kunna (om inlärd eller förvärvad färdighet
 • Ég kanna að spila á piano - men jag kan inte spela nu eftersom mitt piano är sönder. Jag kan spela piano men jag kan inte spela nu eftersom mitt piano är sönder.
 • Ég get ekki lesið þessa bók af því að eg kann ekki ensku. Jag kan inte läsa den här boken eftersom jag kan inte engelska.
 • ég á að kaupa. Jag skall köpa mjölk (någon annan har bestämt att jag ska köpa mjölk=
 • Á ég að kaupa mjólk? Skall jag köpa mjölk?
 • ég fæa að kaupa mjólk. Jag får köpa mjölk = (jag får lov/jag har tillstånd att köpa mjölk)
 • ég gety keypt mjólk jag kan köpa mjölk ( = jag har möjlighet att köpa mjölk)
 • ég má kaupa mjölk jag får lov att köpa mjölk
 • ég mun kaupa mjólk jag kommer att köpa mjölk
 • ég skal kaupa mjólk jag åtar mig att köpa mjölk ) du behöver inte göra det
 • ég er að kaupa mjólk jag håller på att köpa mjölk
 • ég verð að kaupa mjólk jag måste köpa mjölk
 • ég vil kaupa mjólk jag vill köpa mjölk
 • eg ætla að kaupa mjólk jag ska köpa mjölk
 • ég þarf að kaupa mjólk jag behöver köpa mjölk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ha-ha-6-kafli-meira-um-sagnord.9039539.html

Dela

Annonser