Hæ hæ 5 kafli. fjölskyldan

Övningen är skapad 2019-04-22 av kelfwing. Antal frågor: 122.
Välj frågor (122)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hjón makar, äkta par
 • er kallaður kallas (eg. är kallad) (mask. sing)
 • kölluð kallas (eg. är kallad) (femin.sing)
 • kallað kallas (är kallad) (neutr. sing)
 • fjögur fyra
 • tveir två (mask.)
 • tvær två
 • sonur son
 • bara endast, bara
 • dóttir dotter
 • þeirra deras
 • bróðir bror
 • systir syster
 • elstur äldst (mask.)
 • næst näst
 • yngst yngst
 • stóri store, stora (mask.sing)
 • stóra store, stora (fem.sing)
 • stóra store, stora (neutr.sin)
 • litli lille, lilla (mask.sing)
 • litla lille, lilla (fem.sing)
 • litla lille, lilla (neutr.sing)
 • fjölskylda familj
 • og svo framvegis och så viare
 • o.s.frv. o.s.v
 • hennar hennes
 • nefnilega nämligen
 • þess vegna därför
 • hans hans
 • auðvita naturligtvis, förstås
 • systkini syskon
 • frænka kvinnlig släkting osm inte är mor, syster, dotter eller mor-/farmo.
 • krakki (krakkanna) unge (ungarnas) - endast om människoungar.
 • frændi manlig släktign som inte är far, bror, son elelr mor-/farfar
 • reyndar förresten, faktiskt
 • afi morfaler eller farfar
 • amma mormor eller farmor
 • allir alla (mask)
 • allar alla (fem)
 • öll alla (netur.
 • vera með (erum með) ha (har)
 • á hreinu (ungefär:) klart
 • við erum með þetta allt á hreinu vi har allt detta klart för oss
 • munu (mundir) skola (skulle)
 • vera (værir) vara (vore)
 • hver vem (vems)
 • heimilisfang adress
 • sími telefon
 • símanúmer telefonnummer
 • báðir båda (mask.)
 • báðar båda (fem.)
 • bæði båda (neutr.sing)
 • farsími mobiltelefon.
 • systir-bróðir-systkini syster- bror-syskon
 • mamma-pabbi-foreldrar mamma-pappa-föräldrar
 • sonur-dottir-barn son-dotter-barn
 • synir-dætur söner-döttrrar
 • systur-bræður-börn systrar-bröder-barn
 • foreldrar-börn-fjölskylda föräldrar-barn-familj
 • elstur/elst-yngstur/yngst äldst-yngst
 • nefnilega -það er nefnilega það nämligen- det är nämligen så
 • það er þess vegna sem det är därför som
 • þess vegna er... det är därför...
 • Auðlærð er ill danska. Lättlärd är dålig danska.
 • Nú eiga þau fjögur börn. Nu har de fyra barn
 • Hann á mikl a peninga. Han har mycket pengar.
 • Halli og Heiða eiga hús, bíl og hund. Halli och Heiða har hus, bil och hund.
 • Heiða er með brúnt hár, blá augu og stóra fætur. Heiða har brunt hår, blå ögon och stora fötter.
 • gifta sig gifta sig
 • forstjóri direktör
 • ríkur rik (mask.)
 • rík rik (feminin. sing)
 • ríkt rik (neutr.sing)
 • mikill mycket (mask.)
 • mikil mycket (fem.)
 • mikið mycket (neutrum)
 • peningur peng
 • hundur hund
 • stela stjäla
 • gamal gammal (mask.sing)
 • gömul gammal (fem.sing)
 • gamalt gammalt (neutr.sing)
 • skór sko
 • passa sköta, passa
 • pasar vel uppá sköter väl om , är noga med
 • gleraugu glasögon
 • hattur hatt
 • veski väska
 • ekki neinir inte några (mask.)
 • ekki neinar inte några (fem.)
 • ekki nein inte några (neutr.)
 • fullt af fullt av, massor av, massor med
 • vasaklútur näsduk
 • eldspýta tändsticka
 • strætómiði bussbiljett
 • augu öga
 • gleraugu glasögon
 • hár hög (maskuling)
 • hög, högt (feminin).
 • hátt hög,högt (netur.
 • í dag idag
 • í gær igår
 • á morgun i morgon
 • í gærkvöldi igår kväll
 • annað kvöld i morgon kväll
 • i fyrradag i förrgår
 • á hinn daginn i övermorgon
 • (vera) eftir (vara) kvar
 • á eftir efter
 • á undan före
 • í nótt i natt
 • aðfaranótt natten till
 • sólarhringur dygn
 • það er að segja det vill säga
 • þ.e.a.s dvs
 • klukkustund timme
 • vika vecka
 • allur all, här slut (mask).
 • öll all, här slut (fem
 • allt all, här slut (neutr.
 • nátturlega naturligtvis
 • vonandi förhoppningsvis, hoppas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ha-ha-5-kafli-fjolskyldan.9039856.html

Dela