Hæ hæ 3 kafli. Smávegis um sagnord og nafnord

Övningen är skapad 2019-04-27 av kelfwing. Antal frågor: 127.
Välj frågor (127)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • smávegis lite grann, något
 • sagnorð verb
 • hafa ha (har)
 • aldrei aldrig
 • koma (hef komið) komma (har kommit)
 • áður tidigare
 • ýmislegt åtskilligt, en hel del, litet av varje
 • þurfa (þarf) behöver (behöver)
 • áður en innan
 • þangað dit
 • spyrja fråga
 • ef om
 • maður man
 • hvenær när? (frågande)
 • alltaf alltid
 • summar sommar
 • á sumrin på sommaren
 • bjartur ljus (om ljusförhållanden, mask.sing)
 • björt ljus (om ljusförhållanden, fem.sing)
 • bjart ljust (om ljusförhållanden, neutr. sing
 • stuttur kort (mask.sing)
 • stutt kort (fem.sing)
 • stutt kort (neutr.sing)
 • byrja (byrjar) börja
 • júni juni
 • ágúst augusti
 • búinn slut, färdig (mask, sing)
 • búin slut, färdig (fem.sing)
 • búi slut, färdigt (neutr.sing)
 • það er búið det är slut, över
 • haust höst
 • fallegur vacker (mask.sing)
 • falleg vacker (fem.sing)
 • loft luft
 • tær klar, ren (mask.sing)
 • tær klar, ren (fem.sing)
 • tært klart, rent (neutrum sing)
 • lítur färg
 • vetur vinter
 • stundum ibland
 • snemma tidigt
 • október oktober
 • apríl april
 • mjög mycket, väldigt.
 • samt ändå
 • vera hægt að vara möjligt att
 • það er hægt að det är möjligt, det går att
 • hverning hur
 • skíði skidor
 • fara á skíði åka skidor
 • sjá (sér) se (ser)
 • norðurljós norrsken
 • farfugl flyttfågel
 • skip skepp, bått
 • taka ta
 • margir många (mask.)
 • margar många (fem.)
 • mörg många (neutrum)
 • nokkur någon, något (mask. sing)
 • nokkur någon, något (fem.sing)
 • nokkuð någon, något (neutr.sing)
 • fljúga flyga
 • eins og lika, liksom, lika som
 • langur lång (mask.sing)
 • löng lång (fem.sing)
 • langt långt (neutr.sing)
 • tími tid, äv. timme
 • langan tíma lång tid
 • kannski kanske
 • hvar var
 • kaupa (kaupir) köper (köpa)
 • miði biljett
 • flugfélag flygbolag
 • svolítið litet, litet grann (adv.)
 • svólítill litet, litet grann (adjektiv)
 • synd synd
 • það er svolítið synd að skuli det är litet synd att det är
 • vera vara
 • skulu (skuli) skola (skall)
 • lest tåg
 • keyra köra
 • auðvitað naturligtvis, förstås
 • eyja ö
 • engir inga (mask.)
 • engar inga (fem.sing)
 • engin ingen (netur)
 • eiga äga
 • gaman roligt
 • um omkring
 • fleiri flera (mask.
 • fleiri flera (fem.)
 • fleira flera (neturum)
 • spara spara
 • sparar fyrir miðanum spara till biljetten
 • þakka fyrir miðanum spara till biljetten
 • þakka þér fyrir tack skall du; eg jag ackar dig för det
 • hjálp (hjálpina) hjälp (hjälpen)
 • enginn inget (mask.sing)
 • engin inget (fem.sing)
 • ekkert að þakka det var inget
 • sjáumst vi ses
 • Hvenær kemur hann? När kommer han?
 • Hann kemur þegar hann er búinn að læra. Han kommer när han är klar med att studera/lära sig.
 • Hvernig kemur hann? Hur kommer han?
 • Hann kemur með bíl. Han kommer med bil.
 • Það er búið. Det är slut/färdigt.
 • Það er búið að vera gott veður. Det har slutat vara bra väder.
 • Það er búið aá vera sólskin á daginn och svo er búið rigna á næturnar. Det har slutat att vara solsken om dagen och så har det slutat att regna på nätterna.
 • Og ég sem er búin að kaupa miða til Mallorca! Och jag som har köpt biljett till Mallorca!
 • Og þegar ég kem heim verður sumarið búið. Och när jag kommer hem, så kommer sommaren vara slut.
 • sólskin solsken
 • á daginn om dagen, på dagarna
 • rigna regna
 • á næturnar om natten, på nätterna
 • är, vore
 • janúar januari
 • febrúar februari
 • mars mars
 • apríl april
 • maí maj
 • júni juni
 • júli juli
 • águst augusti
 • september september
 • október oktober
 • nóvember november
 • desember december

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ha-ha-3-kafli-smavegis-um-sagnord-og-nafnord.9048781.html

Dela

Annonser