Gyhtjelasside 1

Övningen är skapad 2021-10-14 av Faepmie1. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Buerie aerede god morgon
 • åadtjoem spïeledh? får jag spela?
 • Mij beapmojde sjädta? Vilken mat blir det?
 • Buerie jijje godnatt
 • guktie dov biejjie lij? Hur var din dag?
 • Maam darjoeminie? Vad gör du?
 • Beapmoem männgan Efter maten
 • Ij daelie Inte just nu
 • åenehks aejkien En kort stund
 • Hijven gåarede akte täjmoem Det går bra en timme
 • Hijven lij! Den var bra!
 • Nåake lij. Den va dålig.
 • Ov-luste lij. Den var tråkig.
 • Gieltegs lij! Den var spännande!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gyhtjelasside-1.10641039.html

Dela