Guktie datnine?

Övningen är skapad 2020-11-05 av Faepmie1. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Guktie datnine? Hur är det med dig?
  • nåake dåligt
  • hijven bra
  • manne leam geerjene jag är glad
  • manne leam håjnoes jag är ledsen
  • im daejrieh jag vet inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/guktie-datnine.10102233.html

Dela