Grundtal 0-1000

Övningen är skapad 2021-06-10 av aba01. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • zero noll
 • one ett
 • two två
 • three tre
 • four fyra
 • five fem
 • six sex
 • seven sju
 • eight åtta
 • nine nio
 • ten tio
 • eleven elva
 • twelve tolv
 • thirteen tretton
 • fourteen fjorton
 • fifteen femton
 • sixteen sexton
 • seventeen sjutton
 • eighteen arton
 • nineteen nitton
 • twenty tjugo
 • twenty-one tjugoett
 • twenty-two tjugotvå
 • thirty trettio
 • thirty-three trettiotre
 • thirty-four trettiofyra
 • forty fyrtio
 • forty-five fyrtiofem
 • forty-six fyrtio-sex
 • fifty femtio
 • fifty-seven femtiosju
 • fifty-eight femtioåtta
 • sixty sextio
 • sixty-nine sextionio
 • sixty-one sextioett
 • seventy sjuttio
 • seventy-two sjuttiotvå
 • seventy-three sjuttiotre
 • eighty åttio
 • eighty-four åttiofyra
 • eighty-five åttiofem
 • ninety nittio
 • ninety-six nittiosex
 • ninety-seven nittiosju
 • one hundred ett hundra
 • one hundred and eight etthundraåtta
 • one hundred and eleven etthundraelva
 • two hundred and twelve tvåhundratolv
 • three hundred and fifteen trehundrafemton
 • four hundred and eighteen fyrahundraarton
 • five hundred and twenty femhundratjugo
 • six hundred and thirty-five sexhundratrettiofem
 • seven hundred and forty-eight sjuhundrafyrtioåtta
 • eight hundred and seventy-one åttahundrasjuttioett
 • nine hundred and ninety-nine niohundranittionio
 • one thousand ett tusen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundtal-0-1000.10449140.html

Dela

Annonser