Grundord

Övningen är skapad 2021-01-19 av EmiliaFromm. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ala Vinge
 • Ángulus Vinkel
 • Apex Spets
 • Arcus Båge
 • Área Yta
 • Articulato Led
 • Basis Bas i betydelse botten
 • Canális Kanal
 • Canalículus Liten kanal
 • Cavum Håla, grotta
 • Collum Hals
 • Cóndylus Bred benände ofta ledhuvud
 • Corpus Kropp
 • Crista Kam eller ås
 • Ductus Gång
 • Eminéntia upphöjning
 • Epicóndylus Knöl på sidan av en condylus
 • Extrémitas Ände eller extremitet
 • Fácies Yta
 • Fissúra Springa, spricka
 • Fossa Grop
 • Fóvea Grund grop
 • Incisúra Inbuktning, insnitt
 • Lábrum Läpp av brosk
 • Lámina Platta, skiva
 • Línea Linje
 • Margo Kant, rand
 • Meátus Gång
 • Os Ben
 • Pars Del av något
 • Pécten Längsgående upphöjning
 • Procéssus Utskott
 • Ramus Gren
 • Sinus Hålighet, utbuktning
 • Spinga Tapp, tagg
 • Sulcus Fåra
 • Tróchlea Trådrulleliknande
 • Tuber Knöl, kulle
 • Tubérculum Liten knöl
 • Tuberósitas Skrovlighet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundord.10218877.html

Dela