Grundläggande matematik

Övningen är skapad 2017-10-21 av kaelg001. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • heltal
 • rationella tal
 • reella tal
 • komplexa tal
 • naturliga tal
 • 0 radianer 0, 1
 • π/6 1/2, √(3)/2
 • π/4 √(2)/2, √(2)/2
 • π/3 √(3)/2, 1/2
 • π/2 1, 0
 • 2π/3 √(3)/2, -1/2
 • 3π/4 √(2)/2, -√(2)/2
 • 5π/6 1/2, -√(3)/2
 • π 0, -1
 • 7π/6 -1/2, -√(3)/2
 • 5π/4 -√(2)/2, -√(2)/2
 • 4π/3 -√(3)/2, -1/2
 • 3π/2 -1, 0
 • 5π/3 -√(3)/2, 1/2
 • 7π/4 -√(2)/2, √(2)/2
 • 11π/6 -1/2, √(3)/2
 • 0, 1
 • e^(iv) cos, sin cos(v) + i sin(v)
 • Cosinussatsen a^2 = b^2 + c^2 − 2bc ⋅ cos(v)
 • Additionsformeln för sinus sin(v + w) = sin(v) cos(w) + cos(v) sin(w)
 • Subtraktionsformeln för sinus sin(v - w) = sin(v) cos(w) - cos(v) sin(w)
 • Additionsformeln för cosinus cos(v + w) = cos(v) cos(w) - sin(v) sin(w)
 • Subtraktionsformeln för cosinus cos(v - w) = cos(v) cos(w) + sin(v) sin(w)
 • Formeln för sinus dubbla vinkeln sin(2v) = 2 sin(v) cos(v)
 • Formeln för cosinus dubbla vinkeln cos(2v) = cos^2(v) - sin^2(v), cos(2v) = 2 cos^2(v) − 1, cos(2v) = 1 − 2 cos^2(v)
 • Trigonometriska ettan sin^2(v) + cos^2(v) = 1
 • {n \över k} n!/(k!(n-k)!)
 • (x + y)^n där n ∈ ℕ och x och y ∈ ℂ (n)(s = 0)∑{n \över s} x^(n-s) y^(s)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundlaggande-matematik.7573057.html

Dela