Grundhjulet VI kapitel 21

Övningen är skapad 2019-12-09 av petterbirgersson. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en samhörighet känsla av gemenskap
 • bidra ge
 • statistik sammanfattade siffror från undersökningarö
 • en fördelning hur det ser ut i olika delar
 • ett diagram en bild som visar statistik
 • en medvetenhet kunskskap om något
 • en kollega en arbetskamrat
 • bristande som saknas, som fattas
 • jämställdhet jämlikhet mellan män och kvinnor
 • diskriminering olika behandling av olika grupper
 • mobbning systematiska trakaserier mot en individ
 • en källa ett ursprung, en orsak
 • en utveckling evolution, att saker tar nya former
 • en stämning en atmosfär
 • bekräfta stärka ett påstående
 • hängig sjuk (slang)
 • slösa Att använda för mycket, exempelvis pengar
 • stärka Göra starkare
 • ett självförtroende att tro att man kan göra mycket själv
 • skämta skoja
 • smitta spridas
 • ett tillkortakommande ett misslyckande
 • ett glädjeämne Något som gör en glad
 • att rangordna att ordna i nummer från bäst till sämst
 • en förmån En belöning, en fördel som man får
 • en harmoni En lugn och fridfull stämning
 • En friskvård Förebyggande åtgärder för att fortsätta vara frisk
 • en massage En behandling då man knådar musklerna i kroppen
 • Ett gym En lokal för att träna styrka
 • stilfull som ser elegant ut
 • en vaktmästare en berson som sköter praktiska problem i en byggnad
 • en faktor något som bidrar till en särskild situation
 • vantrivas tycka att det är mycket jobbigt
 • ett snusk när det är stökigt och äckligt
 • en kollega en arbetskamrat
 • högljudd som låter mycket
 • ett skvaller När pratar om andra personers liv och de inte är näravarande
 • att förneka att säga att man inte vet eller inte har gjort något
 • en vårdarbetare En person som arbetar inom vården
 • medelålders i medelåldern (ca 40-60 år)
 • en omsorg Att ta om hand om en person
 • relevant viktig och intressant
 • i termer av om
 • att besitta att ha
 • en fördom en negativ uppfattning om någon som man inte känner
 • givande som är positivt och utvecklande
 • en vårdtagare En patient
 • en erfarenhet att man har varit med om något man lär sig saker av
 • Att genomskåda Att förstå att någonting inte är viktigt eller bra
 • en hushållssyssla Någonting som man måste göra hemma
 • en medicinering att ge medicin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundhjulet-vi-kapitel-21.7813687.html

Dela