Grundhjulet DU - kapitel 11

Övningen är skapad 2020-01-27 av petterbirgersson. Antal frågor: 89.
Välj frågor (89)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en anställd en person som har anställningskontrakt
 • att ägna sig åt göra, hålla på med
 • en förmån en extra positiv sak, en fördel
 • att undvika låta bli
 • arbetsgivare den som anställer personal
 • avdrag pengar som tas bort
 • ett kostråd tips för hur man förändrar sina matvanor
 • en motion fysisk träning
 • en insats investering, satsning
 • erbjuda ge ett förslag
 • en rökavvänjning program för att sluta röka
 • en rabatt lägre pris
 • en sjuklön pengar man kan få som anställd när man är sjuk
 • en anledning orsak
 • att bedöma beräkna, uppskatta
 • lönsam som ger mer pengar
 • ett företag en organistion som utför tjänster eller producerar varor
 • att orka ha kraft att göra något, stå ut
 • en studie en vetenskaplig rapport
 • effektiv som funkar bra, produktiv
 • en kost matvanor
 • ett besvär ett problem
 • att koppla göra förbindelser, knyta ihop
 • en övervikt när man väger för mycket
 • en hjärt-kärlsjukdom t.ex. stroke, hjärtinfarkt, blodpropp mm.
 • västvärlden Nordamerika, (västra) Europa, Australien och New Zealand
 • förebyggande Att man gör något i förväg för att slippa problem sen
 • en friskvårdssatsning investering för att de anställda ska kunna bli friskare
 • en organisation en form för människor att samarbeta
 • en medarbetare en person som arbetar tillsammans med andra i ett företag eller en organsiation
 • ett ansvar att man måste kunna ta konsekvenserna av det man gör själv
 • att prioritera ranordna, välja en sak före något annat
 • gymkort En "biljett" som gör så att man kan gå på en träningslokal
 • en uppmuntran något som påverkar någon på ett positivt sätt
 • hälsosam som är bra för hälsan
 • hälsokoll Det man ofta gör vid ett läkarbesök
 • ett projekt Ett arbete under en begränsad tid
 • involvera Ta med, inkludera
 • ett motionslopp en springtävling
 • föreläsning När en person på ett organiserat sätt berättar om ett ämne för en grupp
 • en livstil ett sätt att leva
 • frivillig som man inte behöver vara med i
 • en aktivitet något man gör
 • en ohälsa det man upplever när man mår dåligt
 • en stress Upplevelsen av att inte ha kontroll på det man ska göra
 • en motionsvana rutiner för hur man rör sig
 • familjerelaterad det som har med familjen att göra
 • otydlig oklart, man vet inte exakt vad som gäller
 • en roll en uppgift som en viss person har
 • en neddragning när en organisation måste spara pengar och ta bort service, förmåner etc.
 • en omorganisation förändring i strukturen på en arbetsplats
 • en rökning substantiv av "att röka"
 • mäta sätta sifror på saker i världen för att kunna jämföra dem
 • en utgång ett resultat
 • en sjukfrånvaro att någon är borta på grund av sjukdom
 • följa upp kontrollera en gång till senare
 • individuell som har med en person att göra
 • ett utvecklingssamtal ett samtal där anställda och arbetsgivare talar om året som gått och vad man måste göra nästa år.
 • en kostvana rutiner för hur man äter
 • ett stillasittande när man inte rör sig utan bar sitter i en stol
 • att förflytta sig röra sig
 • på sikt efter en lång tid
 • en forskning vetenskapliga studier
 • måttlig i medel
 • ett välbefinnande när man mår bra
 • Ett syre Oxygenium
 • en blodcirkulation flödet av blod
 • motverka stoppa, hindra
 • Typ 2-diabetes Diabetes man får senare i livet som ofta orsakas av dålig livsstil
 • en blodpropp en klump av torkat blod som stoppar blodflödet
 • ett blodtryck hur hårt blodflödet pressar mot blodkärlen
 • en risk något farligt
 • en led där två skelettben möts
 • en demens en sjukdom som leder till att hjärnan fungerar allt sämre
 • en benskörhet En sjukdom som yttrar sig i spröda skelettben
 • fysisk som har med kroppen att göra
 • att komplettera lägga till något som saknas
 • ett läkemedel medicin
 • en inlärningsförmåga kapacitet att lära sig något nytt
 • en koncentrationsförmåga möjligheten att kunna koncentrera sig en lång tid och trots att man störs
 • endorfin ett hormon som gör att man känner sig bra
 • ett morfin ett smärtstillande medel baserat på opium
 • mental som har med tänkandet och sinnet att göra
 • belåten nöjd
 • regelbunden som följer givna tider
 • att förbruka göra av med, konsumera
 • en puls den rytm som uppstår när hjärtat pumpar runt blodet
 • i sträck utan paus
 • en kondition hur vältränad man är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundhjulet-du-kapitel-11.7819122.html

Dela

Annonser