Grundämnen

Övningen är skapad 2016-01-13 av Rebeccxia. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Klor Cl
  • Syre O
  • Väte H
  • Järn Fe
  • Aluminium Al
  • Svavel S
  • Kalcium Ca
  • Helium He
  • Natrium Na
  • Magnesium Mg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundamnen.5592836.html

Dela