Grundämen kemi

Övningen är skapad 2017-04-02 av Filip27. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Väte H
 • Helium He
 • Litium Li
 • Kol C
 • Kväve N
 • Syre O
 • Flour F
 • Neon Ne
 • Natrium Na
 • Magnesium Mg
 • Aluminum Al
 • Kisel Si
 • Svavel S
 • Klor Cl
 • Kalium K
 • Kalcium Ca
 • Skandium Sc
 • Titan Ti
 • Krom Cr
 • Järn Fe
 • Kobolt Co
 • Nickel Ni
 • Koppar Cu
 • Zink Zn
 • Arsenik As
 • Brom Br
 • Palladium Pd
 • Silver Ag
 • Tenn Sn
 • Tellur Te
 • Jod I
 • Xenon Xe
 • Volfram W
 • Platina Pt
 • Guld Au
 • Kvicksilver Hg
 • Talium Tl
 • Bly Pb
 • Polonium Po
 • Radon Rn
 • Neodym Nd
 • Uran U
 • Plutonium Pu
 • Einsteinium Es
 • Nobelium No

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundamen-kemi.7250330.html

Dela