2. Grekiska substantivsuffix lära aktivt

Övningen är skapad 2018-05-21 av ms17h. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • algia smärta
 • asthenia svaghet
 • atresia utan öppning
 • cele bråck
 • centesis punktion
 • desis (fast)bindning
 • ectasia utvidgning
 • ectomia bortskärning
 • genesis alstring
 • graphia röntgen
 • haemia blod, i blodet
 • hexia tillstånd
 • ia ofta sjukdom
 • iasis sjukdom
 • iatria läkekonst
 • ismus abstraktion
 • itis inflammation
 • logia lära
 • lysis lösning, lösgörande
 • mania galenskap
 • odynia smärta
 • oma svulst
 • osis sjukdom
 • pathia lidande
 • penia brist
 • pexia fixering/fastgörande
 • philia benägenhet
 • phobia fruktan
 • plasia bildning
 • plegia förlamning
 • pnoea andning
 • ptosis nedfall, (fram)fall
 • rhagia starkt flöde, blödning
 • schisis klyvning
 • rhexia bristning
 • rhaphia sutur
 • rhoea flöde
 • scopia betraktande
 • stasis stoppande, stockning
 • stomia öppning
 • tomia snitt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2-grekiska-substantivsuffix-lara-aktivt.8193119.html

Dela

Annonser