GREENPEACE page 94-95

Övningen är skapad 2018-05-29 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att avsegla to set sail
 • avseglade set sail
 • det var en jordbävning it was an earthquake
 • en tillflyktsort a refuge
 • utrotningshotad endangered
 • en havsutter a sea utter
 • variation, ett urval av a variety
 • kärnvapen nuclear weapon
 • att utföra to conduct
 • spela in, dokumentera to record
 • grundare founder
 • att ägna to devote
 • ickevålds, fredlig non-violent
 • en konfrontation a confrontation
 • skydd protection
 • ideell non-political
 • en gåva a donation
 • företag corporation
 • utöver in addition to
 • olika various
 • en fråga an issue
 • utrotad extinct
 • att vara engagerad to be involved
 • frivillig volunteer
 • giftigt avfall toxic waste
 • besättning crew
 • att avlägsna, ta bort to remove
 • en hydda a hut
 • att övervaka to monitor
 • att borra to drill

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/greenpeace-page-94-95.8255244.html

Dela