Gräs/halvgräs

Övningen är skapad 2020-06-20 av HannisKarlsson. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ängskavle Alopecurus pratensis
 • Hässlebrodd Milium effysum
 • Luddhavre Avenula pubescens
 • Blekstarr Carex pallescens
 • Hundstarr Carex nigra
 • Havssälting Triglochin maritima
 • Plattstarr Carex digitata
 • Ängshavre Avenula platensis
 • Hundäxing Dactylis glomerata
 • Lundgröe Poa nemoralis
 • Knylhavre Arrhenatherum elatius
 • Fårsvingel Festuca ovina
 • Bergsslok Melica nutans
 • Rankstarr Carex elongata
 • Vass Phragmites australis
 • Ängsgröe Poa pratensis
 • Timotej Phleum pratense
 • Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
 • Kamäxing Cyanosurus critatus
 • Luddlosta Bromus nordeaceus
 • Knippfryle Luzula campestris
 • Darrgräs Briza media
 • Ormrot Bistorta vivipara
 • Pillerstarr Carex pilulifera
 • Gråstarr Carex canescens
 • Brunstarr Carex acutiformis
 • Blåstarr Carex vesicaria
 • Engelskt rajgräs Lolium perenne
 • Harstarr Carex leporina
 • Piprör Calamagrostis arundinacea
 • Kruståtel Deschampsia flexuosa
 • Smalkaveldun Typha angustifolia
 • Vitgröe Poa annua
 • Grusstarr Carex hirta
 • Rödsvingel Festuca rubra
 • Knapptåg Ljuncus conglomeratus
 • Ängssvingel Festuca pratensis
 • Tuvtåtel Dechampsia cespitosa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gras-halvgras.9818002.html

Dela