Grammatik

Övningen är skapad 2016-03-02 av Rebeccxia. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • regelbundna verb följer regler tex walk, walked, walked slutar alltid på ed
 • oregelbundna verb följer ingen direkt regel lär man utantill tex se, saw, seen
 • verb något som händer eller något man gör
 • tempus tidsformer, olika tider: Presens, preteritum och futurum
 • presens nutid
 • preteritum dåtid
 • futurum framtid
 • tema infinitiv, preteritum, perfekt particip
 • infinitiv ord man kan sätt att/to framför tex to go, to do osv
 • perfekt particip ord man kan sätta har eller hade framför tex gått, varit osv
 • pronomen istället för namn
 • personliga pronomen hon, han, de, ni osv
 • possesiva pronomen ägande (min, mitt)
 • do omskrivningen används i frågor och nekande uttryck
 • vad ska man tänka på när det gäller do omskrivningen? 1 vem som är huvudperson/er, 2 sätt alltid huvudverbet (det frågan egentligen handlar om) i infinitiv, 3 kolla så att det är rätt tempus (tidsform) presens eller preteritum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grammatik.4985166.html

Dela