GRAMMAR:Transition words - bindeord

Övningen är skapad 2016-01-04 av allakanengelska. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • men but
 • ändå yet
 • dock/ emellertid however
 • fast/ fastän though
 • även om although
 • även/ också also
 • dessutom/ vidare furthermore
 • dessutom/ därtill in addition
 • för övrigt/ förutom besides
 • därför att because
 • eftersom/ sedan since
 • således, därför therefor
 • så därför so consequently
 • som ett resultat as a result
 • till exempel for example
 • exempelvis for instance
 • det vill säga that is
 • för att sammanfatta to summarize
 • för att sluta/ dra slutsats to conclude

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grammar-transition-words-bindeord.5564706.html

Dela