Gracias kap: 12

Övningen är skapad 2023-03-21 av Erhu09. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hace calor det är varmt
 • quiero jag vill ha
 • tenéis har ni
 • tener att ha
 • a ver få se
 • tenemos vi har
 • ¿cuánto? hur mycket?
 • lo siento tyvärr, jag beklagar
 • nada inga
 • bueno okej
 • al sabor smaken
 • la asignatura skolämnet
 • tienes que du måste
 • tener que att vara tvungen/måste
 • estudiar att plugga/studera
 • más mer
 • entrenar att träna
 • todos/as alla
 • hacer att göra
 • los deberes läxorna
 • no quiero jag vill inte
 • el perrito den lilla hunden
 • la carne köttet
 • agosto augusti
 • el verano sommaren
 • hace sol det är sol
 • hace calor det är varmt
 • el parque parken
 • donde där
 • juegan de leker
 • todo hela
 • el compañero kompisen
 • pasa han passerar
 • el pedazo biten
 • ¡qué suerte! vilken tur!
 • me encanta jag är förtjust i
 • continua han fortsätter
 • para ir för att gå
 • el río floden
 • el puente bron
 • el agua vattnet
 • otro en annan
 • abre han öppnar
 • la boca munnen
 • cae den faller
 • desaparece den försvinner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gracias-kap-12.11452679.html

Dela