Govlelgem låhkoe 9

Övningen är skapad 2019-02-27 av Nathal13. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Dievhtedh Fylla
  • Giesedh Dra
  • Gååvnesidh Finnas
  • Huhtedh Skälla
  • Håagkodh Fiska med krok
  • Iktesth Alltid
  • Sjïehtedh Passa
  • Tjeeskedh Plaska
  • Vaejvies Besvärligt
  • Viermie Nät

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/govlelgem-lahkoe-9.8923738.html

Dela