govlelgem kap. 2

Övningen är skapad 2019-09-18 av Faepmie1. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aerede morgon
 • båata han, hon, den, det kommer
 • båetedh komma
 • gusnie var
 • gåajkoe till
 • Staare Östersund
 • Upmeje Umeå
 • jaavoe ja
 • mubpie andra
 • Såake Undersåker
 • årroeminie bo
 • årrodh att bo, vara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/govlelgem-kap-2.9253525.html

Dela

Annonser