Good Stuff C - Was it a Crime?

Övningen är skapad 2018-12-07 av cedvardsson. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brott crime
 • sedel note
 • växel change
 • uttagsautomat (pengar) cashpoint
 • femtiolapp fifty
 • kvar left
 • portmonä purse
 • klaga complain
 • bli till turn into
 • mardröm nightmare
 • queue
 • uppretad, irriterad annoyed
 • full av folk crowde
 • säker certain
 • expedit sales assistant
 • bedragare con artist
 • pratstund chat
 • prydligt neatly
 • hopvikt folded
 • skit crap
 • tia tenner
 • inse realise
 • stöld stealing
 • i alla fall, ändå still
 • bry sig om care
 • märka notice
 • räkna kassan cash up the till
 • ha fyrtio euro för lite be forty Euros short
 • lön wages
 • beskylla blame
 • gräla argue
 • hindra hold up
 • skälla ut tell off
 • rynka på nästan tut
 • generad embarrassed
 • bli turn out
 • knacka hårt bang
 • faktiskt actually
 • oförskämd rude
 • stolt över proud of
 • nöjd pleased

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/good-stuff-c-was-it-a-crime.8752291.html

Dela