Good Stuff C Gaming

Övningen är skapad 2021-02-18 av Anna_Sodermalm. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • RPG rollspel
 • simulation låtsas-
 • race tävla
 • course bana
 • tactics taktik
 • empire imperium
 • exercise träna
 • opponent motståndare
 • board game brädspel
 • puzzle pussel
 • complex komplicerad
 • warfare krigföring
 • pastime tidsfördriv
 • marble spelkula
 • skill skicklighet
 • virtual reality datorsimulerad verklighet
 • switch on slå på
 • hover sväva
 • earn förtjäna
 • addictive beroendeframkallande
 • infinite oändlig
 • creator skapare
 • obsession besatthet
 • main huvudsaklig
 • engine motor
 • huge jättestor
 • witch häxa
 • wizard trollkarl
 • dwarf dvärg
 • character karaktär
 • probably antagligen
 • mix up blanda ihop
 • connect to ansluta till
 • doom undergång
 • assasinate mörda
 • protect skydda
 • blow up spränga
 • bottom nederdel
 • tomb grav
 • blast spränga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/good-stuff-c-gaming.10296638.html

Dela