Good Stuff B FreeTime

Övningen är skapad 2020-03-04 av Anna_Sodermalm. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lesson lektion
 • ladder stege
 • towards mot
 • tail svans
 • exactly precis
 • rein tygel
 • huge enorm
 • get hold of ta tag i
 • hold on to hålla i
 • swing svinga
 • communicate förmedla
 • expression uttryck
 • body language kroppsspråk
 • nostril näsborre
 • mood humör
 • degree grad
 • completely helt och hållet
 • spot fläck
 • underneath nedanför
 • alarm oro
 • forward framåt
 • might be kan vara
 • defensive inriktad på försvar
 • neigh gnägga
 • separated åtskild
 • herd flock
 • snorting frustande
 • snuffle nosa
 • excited upphetsad
 • face each other stå mitt emot varandra
 • squeal skria
 • swirl round snurra runt
 • chew tugga
 • nip nafsa
 • breathe andas
 • hoof hov
 • protect skydda
 • care for sköta
 • farrier hovslagare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/good-stuff-b-freetime.9675188.html

Dela