Going Places 6, text 10

Övningen är skapad 2018-11-27 av nillab. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sevärdhet attraction
 • byggnad building
 • kyrka church
 • förstöra destroy
 • utveckling development
 • vara rädd, frukta fear
 • strida; slåss fight
 • fort, färtning fort
 • varor goods
 • växa grow
 • växande growing
 • emellertid, dock, ändå, likväl however
 • fängelse jail
 • nuförtiden nowadays
 • skådespel, pjäs play
 • populär, omtyckt popular
 • återuppbyggnad, rekonstruktion reconstruction
 • resultera i result in
 • säkerhet safety
 • skjuta shoot
 • Tacksägelsedagen Thanksgiving
 • teater theatre
 • handel trade
 • handelsman trader
 • olika; varierande various
 • våld violence
 • vagn wagon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/going-places-6-text-10.8718713.html

Dela