Going places 5, text 24

Övningen är skapad 2018-04-13 av nillab. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skattjakt a treasure hunt
 • astronomi astronomy
 • diskutera discuss
 • svår difficult
 • trollkarl a wizard
 • instruktion an instruction
 • väg a road
 • hastighet, fart speed
 • vissla whistle
 • följa (efter) follow
 • ro row
 • (stor) sten a rock
 • mästare a champion
 • göra high five do high fives
 • Jag sa ju (det)! Told you so!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/going-places-5-text-24.8190561.html

Dela