Going Places 5, text 21

Övningen är skapad 2018-04-13 av nillab. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nyhet(er) news
 • scout a Scout
 • patrull a patrol
 • källare a cellar
 • första hjälp first aid
 • ladda charge
 • solenergi solar energy
 • göra, tillverka make
 • metspö a fishing rod
 • kanadensare; kanadensisk Canadian
 • internationell international
 • stort scoutläger, jamboree a Jamboree
 • slå läger camp
 • isbjörn a polar bear
 • eskimå, inuit an Eskimo
 • inuit an Inuit
 • hemskt awfully
 • någonstans somewhere
 • nordpolen the North Pole
 • Nordsjön the North Sea
 • varmare än warmer than

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/going-places-5-text-21.8189674.html

Dela

Annonser