Going Places 5, text 16

Övningen är skapad 2018-02-08 av nillab. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • släkting a relative
 • framgång, succé a success
 • på kvällen in the evening
 • (telefon)samtal a call
 • (bad)strand a beach
 • brinna, stå i lågor be on fire
 • fara a danger
 • timme an hour
 • skjuta upp/iväg set off
 • längs med along
 • midnatt midnight
 • önska wish
 • skratta dig fördärvad laugh your head off
 • oljud a noise

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/going-places-5-text-16.8034331.html

Dela