Goađi luhtte jávregáttis

Övningen är skapad 2023-03-20 av LindaMarakatt. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • goahti kåta
 • járvi sjö
 • rávdu röding
 • dološ gamla tiders
 • báikkálaš lokal, avgränsat område
 • darfi torv
 • lavdnji torv
 • vaikko man olu hur mycket som helst
 • moadde några
 • báhcit bli kvar, stanna
 • mannan vahku förra veckan
 • láttat hjortron
 • luomi hjortron
 • čoaggit att plocka
 • hupmat prata
 • hállat att prata
 • murret att hugga ved (hela processen)
 • guoppar svamp
 • plánet att planera
 • menddo olu alltför mycket
 • ollet att nå fram
 • biegga vind
 • jiella svag vind
 • čuoika mygga
 • dálki väder
 • siellu själ, psyke
 • dálkkas medicin
 • mobilfierpmádat mobilnät
 • joavdat anlända, hamna (någonstans)
 • diehke/deike hit
 • nivkkihit att nicka
 • jietnadit yttra sig, ge ljud ifrån sig
 • rabastit att öppna
 • uksa dörr
 • jándor dygn
 • dearvvahit att hälsa på
 • oaidnemeahttun osynlig
 • soabadit bli enig, komma överens
 • idjadeapmi övernattning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/goadi-luhtte-javregattis.11472212.html

Dela