Glosor whats up

Övningen är skapad 2019-12-13 av sammilsdal. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prefer föredra
 • kind of slags
 • films filmer
 • those dem
 • interesting intressanta
 • a good laugh jättekul
 • programme program
 • about om
 • do you get har ni
 • ignore him strunta i honom
 • real locations verkliga platser
 • like som
 • favourite ones favoriter
 • cone strunt
 • chef kock
 • decide bestämmer sig för
 • another en till
 • point peka
 • stay stanna
 • by the way förresten
 • everywhere överallt
 • cheap billiga
 • company företag
 • you lucky thing vilken tur du har
 • lorry driver lastbilschaufför
 • farmer bonde
 • all the time jämt
 • first name förnamn
 • surname efternamn
 • lightning blixt
 • thunder åska
 • loud högljudd
 • typical typiskt
 • almost nästan
 • actually faktiskt
 • finish sluta
 • really verkligen
 • true sant
 • die
 • war krig
 • famous berömd
 • knocking knackningar
 • ghost spöke
 • without utan
 • battle strid
 • push knuffa
 • lots of things massor
 • be quiet va tyst
 • a couple ett par
 • not at all inte alls
 • wedding bröllop
 • a few years ago för ett par år sedan
 • a day off en ledig dag
 • whale val
 • dolphin delfin
 • seal säl
 • also också
 • amazing fantastisk
 • fly flyga
 • dangerous farlig
 • hospital sjukhus
 • fall off ramla av
 • happen hända
 • until tills
 • pain smärta
 • awful hemsk
 • dizzy yr
 • crack bryta
 • oh dear oj då
 • driver förare
 • wrist handled

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-whats-up.9518276.html

Dela