glosor v41 2021

Övningen är skapad 2021-10-13 av nisyel. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Beruf-e yrket
 • das Krankenhaus-er+ sjukhuset
 • ich mag jag gillar
 • mindestens minst
 • die Erfahrung-en erfarenheten
 • der Fußballplatz-e+ fotbollsplanen
 • die Baustelle-n byggarbetsplatsen
 • mehrere åtskilliga
 • die Brücke-n bron
 • das Büro-s kontoret
 • kochen laga mat
 • der Arzt-e+ läkaren
 • der Erzieher- förskolläraren(manlig)
 • die Bankkauffrau-en banktjänstemannen(kvinnlig)
 • die Ingenieurin-nen ingenjören (kvinnlig)
 • der Zahnarzt-e+ tandläkaren (manlig)
 • der Koch-e+ kocken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v41-2021.10641799.html

Dela