Glosor v. 42

Övningen är skapad 2021-10-14 av frokenkatrinblom. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tripe stam
 • depending on beroende på
 • opportunity möjlighet
 • discover upptäcka
 • arrive komma fram
 • Native American urinvånare, indian
 • colony koloni, nybyggarsamhälle
 • harvest skörd
 • tax skatt
 • independent självständig
 • declare independence förklara sig självständiga
 • sad ledsen
 • touch röra vid
 • stay stanna
 • settlement bosättning
 • prairie slätt
 • helper medhjälpare
 • wonderful underbar
 • point peka
 • below nedanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-42.10659750.html

Dela