Glosor v.13

Övningen är skapad 2019-03-22 av linnsjos. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Varje dag Fïerhten biejjien
 • hela dagen abpe biejjiem
 • hjälpa nu viehkehteminie
 • vad är fel mij lea faatoes
 • där efter männgan
 • medicin daalhkesh
 • flera bonddjur kreekh
 • kossa govse
 • får sïrve
 • gris snurke
 • höns vöönhtse
 • tupp kaanghke
 • häst hierkie
 • katt gaahtoe
 • hund bïenje
 • många gellie
 • också aaj
 • grejjamojj dïrregh
 • jag jobbar som manne x'ine barkeminie
 • jag jobbar på manne x'sne barkeminie
 • ikke det ib sïjhth
 • ja ids int ib vissjh
 • jag tål he int ib töllh
 • ja hinn int ib asth

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-13.8987121.html

Dela