Glosor till NP uppsats 2017

Övningen är skapad 2017-04-24 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag tycker…därför att I think…because
 • Jag anser…eftersom I believe…since
 • Enligt min åsikt, som jag ser det In my point of view
 • För det första First of all
 • Till att börja med… To begin with...
 • För det andra Secondly
 • Dessutom tycker/anser jag... I also think/believe...
 • Trots det… However...
 • Som beskrivits ovan As said above
 • Ett annat perspektiv eller en annan vinkel Another perspective/angle
 • Fortsättningsvis Furthermore
 • Sammanfattningsvis To sum up
 • Slutsats/sammanfattningsvis In conclusion
 • Slutligen Finally

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-till-np-uppsats-2017.7284027.html

Dela