glosor till eng provet v.12

Övningen är skapad 2019-03-20 av EmelieWire. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rainforest regnskog
 • along the equator längs ekvatorn
 • the Pacific stilla havet
 • humid fuktig
 • a large amount of massvis med
 • affect påverka
 • cool down kyla ner
 • a proper level en bra nivå
 • absorb suga upp
 • greenhouse gas växthusgas
 • carbon dioxide koldioxid
 • emission utsläpp
 • species art
 • cleared renas bort
 • beneath the ground under jorden
 • government regering
 • promote stödja
 • in a way that på ett sätt som
 • damage skada
 • join gå med i
 • movement rörelse
 • was rewarded with belönades med
 • demand justice kräva rättvisa
 • attend gå i
 • earning her degree ta examen
 • during the research sin forskning
 • as well as liksom
 • in need of i behov av
 • income inkomst
 • support försörja
 • be solved lösas
 • cooperate sammarbeta
 • council råd, förening
 • mainly huvudsakligen
 • approve of gilla, godkänna
 • subversive omstörtande
 • lost control förlorade kontrollen
 • won a seat fick en plats
 • deputy vice
 • was diagnosed fick diagnosen
 • handicraft hantverk
 • crafts material hobbymaterial
 • pesticide bekämpningsmedel
 • petroleum olja
 • pillow case kuddfodral
 • patch lapp
 • phone case mobilfodral
 • worn-out utsliten
 • seam söm
 • attach sätta fast
 • tastier godare
 • label etikett
 • jar glasburk
 • oats havregryn
 • woollen av ylle
 • out of space brist på utrymme
 • paperclip gem
 • underneath på undersidan
 • toss kasta
 • brighten up muntra upp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-till-eng-provet-v-12.8971316.html

Dela