glosor på juno

Övningen är skapad 2018-04-12 av mikmob. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • starring spela huvudrollen
 • pregnancy graviditet
 • abortion abort
 • life changing livsavgörande
 • decision beslut
 • was voted valdes till, utsågs till
 • brief kortfattad
 • linger dröja sig kvar
 • lawn gräsmatta
 • reveal avslöja
 • shocked chockad
 • occasionally då och då
 • track team friidrottslag
 • still fortfarande
 • obviously tydligen
 • women clinic kvinnoklinik
 • change ones mind ändra sig
 • was abandoned övergavs
 • eager angelägen om
 • adopt adoptera
 • couple par
 • eventually så småningom
 • ad annons
 • supportive stödjande
 • bug irriterad, reta
 • stare stirra
 • responsible ansvarstagande
 • discover upptäcka
 • give up lämna ge upp
 • jealous avundsjuk, missunnsam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-pa-juno.8180078.html

Dela