Annonser


glosor kap 3, läxa v 47

Övningen är skapad 2017-11-17 av spanskaingrid. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • antes tidigare
 • después de efter att (ha)
 • conmigo med mig
 • contigo med dig
 • saber,, sabes att veta, jag vet, du vet
 • ridículo, -a löjlig
 • cómo eres hur du är
 • gastar att spendera, slösa
 • dinero (el) pengar
 • regalar att skänka, ge bort
 • todos juntos alla tillsammans
 • si om
 • sin utan
 • más importante que viktigare än
 • a mí no me gusta jag gillar inte
 • te enamoras du förälskar dig
 • un beso en puss, kyss
 • dar, doy, das att ge, jag ger, du ger
 • decir, digo, dices att säga, jag säger, du säger
 • hacer, hago, haces att göra, jag gör, du gör
 • un mensaje ett meddelande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-3-laxa-v-47.7807532.html

Dela